Investeren met impact

Duurzaam Beleggen bij Dutch Clean Tech

Deelname vanaf 100.000 euro

Vast rendement vanaf 9% per jaar

Ieder kwartaal rente-uitkering


"Investeer met impact en ontvang een rendement vanaf 9%"

Maximale looptijd van 7 jaar

Obligaties zijn verhandelbaar

Geen emissie- en beheerkosten

Aanmelden | Webinar | Beleggersbijeenkomst

Beleggen in water

Data voor de volgende webinar (maart 2024) wordt binnenkort aangekondigt. 

SANDER PIEKENROOD

CEO DUTCH CLEAN TECH

2200000000
mensen zonder schoon drinkwater
4100000000
mensen zonder sanitaire voorzieningen
6000000000
mensen met waterschaarste in 2050
30 %
van alle ziekenhuisbedden bezet vanwege watergerelateerde ziekteN
schoon water wereldwijd probleem

investeer in de oplossing

Schoon water is wereldwijd echt een groot probleem. In West-Europa merken we hier niet veel van. We kunnen ons vaak niets voorstellen bij totaal verontreinigde rivieren, meren en oceanen. Echter, 80% van al het afvalwater ter wereld wordt ongezuiverd geloosd. 

Natuur kan zich niet meer herstellen
Misschien was dit honderd jaar geleden nog niet echt een probleem. Toen waren er 2 miljard mensen op de wereld. De natuur herstelde zichzelf wel. Vijftig jaar geleden was de wereldbevolking al gegroeid tot 4 miljard mensen. En nu zijn we met 8 miljard bewoners op onze planeet. De natuur kan zich niet meer zelf herstellen.

Actie op korte termijn vereist
We moeten op zeer korte termijn starten met het zuiveren van ons afvalwater. Als we dit niet doen, dan zullen volgens de Verenigde Naties tegen 2050 zo’n 6 miljard mensen geconfronteerd worden met waterschaarste. En die mensen zullen daar geen genoegen mee nemen. Die komen allemaal naar plaatsen waar geen waterschaarste heerst. 

Ziektes door vervuild water
Niet alleen waterschaarste is een probleem. Ook watergerelateerde ziekten, zoals dysenterie, tyfus en een heel scala aan virussen vormen een grote bedreiging. Wist u dat momenteel 30% van alle ziekenhuisbedden ter wereld bezet wordt door patiënten met een watergerelateerde ziekte?

Overheden voelen urgentie
Veruit de meeste overheden wereldwijd beseffen inmiddels ook dat schoon water echt een urgent probleem is dat op korte termijn opgelost moet worden. Inwoners accepteren niet langer dat hun omgeving verontreinigd is. En ook organisaties als de Verenigde Naties voeren de druk op hun leden op, in lijn met de zogenaamde ‘Sustainable Development Goals’. We hebben ook geen keuze, we moeten de natuurlijke waterbalans herstellen. U kunt daar als investeerder uw steentje aan bijdragen en tegelijkertijd een maatschappelijk verantwoord rendement maken. 

shutterstock_1591880041 1920px
uniek businessmodel van Dutch clean tech

combinatie van Kennis en geld

Om afvalwater goed te behandelen zijn twee dingen nodig: kennis en geld. Dutch Clean Tech biedt de perfecte oplossing door beide voorwaarden te combineren. 

Een rioolwaterzuivering kost geld. Circa 1 miljoen euro voor een dorp van 2000 mensen tot 50 miljoen euro voor een stad met een miljoen inwoners. Uiteraard is gebrek aan geld één van de voornaamste redenen dat 80% van het afvalwater wereldwijd ongezuiverd geloosd wordt.

Uniek businessmodel Dutch Clean Tech
Dutch Clean Tech lost dit probleem op met een uniek businessmodel. Wij bieden de installaties aan op basis van ‘betalen voor gebruik en niet voor bezit’. Onze klanten, vaak regionale of lokale overheden, betalen een vast maandelijks bedrag en sluiten een contract af voor lange termijn.

Om de projecten te financieren, hebben wij een waterfonds opgericht: Dutch Clean Tech Waterfonds BV. Particuliere en professionele beleggers kunnen bij ons investeren. Wij betalen hen een eerlijk rendement en investeren het geld in de bouw van rioolwaterzuiveringen. Zo verbinden we gemeenschappen. De lokale gemeenschap ontvangt schoon water en de belegger rendement.  

ONLINE INSCHRIJVEN

Bent u enthousiast geworden? Wilt u ook impact maken en investeren in een betere wereld voor morgen? Schrijft u zich dan hier gemakkelijk in via het online formulier.

TELEFONISCH INSCHRIJVEN

U kunt uw inschrijving binnen enkele minuten in orde maken door te bellen met 072 303 4803. Na de telefonische inschrijving krijgt u alle benodigde informatie toegestuurd.

OFFLINE INSCHRIJVEN

Liever niet online inschrijven, maar rustig offline? Dat kan. U kunt hier het inschrijfformulier downloaden. Uiteraard kunnen wij het inschrijfformulier ook per post naar u toesturen.
duurzaam investeren

dutch clean tech obligaties

01

OBLIGATIES

Dutch Clean Tech Waterfonds BV geeft een obligatielening uit van in beginsel maximaal 30 miljoen euro onder de naam ‘Dutch Clean Tech Waterfonds Obligaties I’. Met een looptijd van maximaal 7 jaar, startend op 1 januari 2024. De inschrijfperiode loopt van 1 april t/m 31 december 2023. Verkorting of verlenging is daarbij mogelijk. U kunt deelnemen vanaf
€ 100.000.
02

ZEKERHEDEN

Wij streven ernaar om voldoende zekerheden te verkrijgen op de projecten waar wij in investeren. Zekerheden kunnen per land en/of project verschillen. Wij verpanden de zekerheden van de projecten, die gefinancierd zijn met geld van Dutch Clean Tech Waterfonds Obligaties I, als zekerheid aan de gezamenlijke obligatiehouders die geïnvesteerd hebben in Dutch Clean Tech Waterfonds Obligaties I. De belangen van alle houders van Dutch Clean Tech Waterfonds Obligaties I worden behartigd door Stichting Dutch Clean Tech Waterfonds Obligaties I.
03

RENDEMENT

Wij zorgen op een maatschappelijk verantwoorde manier voor een vast en transparant rendement. Op jaarbasis 9% bij obligaties van categorie B. Ieder kwartaal keren wij de couponrente uit. U betaalt geen jaarlijkse beheerkosten of andere verborgen kosten. En u krijgt uw inleg aan het einde van de looptijd terug.
Dutch Clean Tech-drinking water solutions
dutch clean tech waterfonds obligaties I

Groot marktpotentieel

Volgens de Verenigde Naties is er de komende tien jaar 100 miljard US dollar per jaar nodig om het waterprobleem op te lossen. Dat is een enorme markt, waarvan Dutch Clean Tech een deel voor haar rekening wil nemen.

Inmiddels staan gemeentes en commerciële partijen in de rij om zaken met ons te doen. Dat is logisch, want onze propositie werkt. Waarom? Omdat iedereen er beter van wordt. Inwoners, overheden, beleggers en Dutch Clean Tech.

200 miljoen euro aan contracten
Wij willen dit jaar voor 200 miljoen euro aan contracten sluiten. Dat klinkt als een heel hoog bedrag, en dat is het ook. Echter, het zijn maar een paar rioolwaterzuiveringen. En gezien de lijst met uitstaande offertes is 200 miljoen euro ook een realistisch doel.

Voor het financieren van de projecten willen wij nu de eerste 30 miljoen euro aantrekken door het uitgeven van obligaties. U kunt deelnemen vanaf 100.000 euro. Wilt u ook duurzaam beleggen bij Dutch Clean Tech om zowel impact als rendement te maken? De keuze is aan u.

in het kort

hoe werken wij

01

Investeringen in waterzuiveringen

In ontwikkelingslanden is er een grote behoefte aan schoon water, maar vaak niet voldoende geld om te investeren. Dutch Clean Tech biedt de installaties daarom aan op basis van ‘betalen voor gebruik en niet voor bezit’. Beleggers investeren bij Dutch Clean Tech en wij gebruiken dat geld om waterzuiveringen te bouwen. We maken bij het bouwen zoveel mogelijk gebruik van lokale leveranciers, waardoor we de lokale economie stimuleren.
02

Transparante
vergoeding

Onze klanten, vaak regionale of lokale overheden, betalen een vast maandelijks bedrag en sluiten een contract af voor lange termijn. De maandelijkse vergoeding bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste, rente en aflossing voor onze beleggers. Ten tweede, de werkelijke operationele kosten die betaald worden aan lokale medewerkers en leveranciers. Ten derde, een licentievergoeding van 6% voor Dutch Clean Tech. Dit is onze marge.
03

Focus op maatschappelijke impact en duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk om duurzame, circulaire installaties te bouwen. Zo kan al het behandelde rioolwater veilig hergebruikt worden. Bijvoorbeeld voor irrigatie in droge gebieden. Het restant kan geloosd worden, waardoor de natuurlijke waterbalans in stand gehouden wordt. Uit het slib dat overblijft na de behandeling van rioolwater, kunnen wij ook nog eens energie winnen. Als alternatief kan het bewerkte slib ook gebruikt worden voor grondverbetering.
Dutch Clean Tech-bedrijf
wie zijn wij

het verhaal achter dutch clean tech

Dutch Clean Tech is een Nederlands familiebedrijf met een rijke historie aan innovaties. Met zestig jaar aan ervaring op het gebied van waterbehandeling willen wij bijdragen aan een betere wereld. Tot voor kort leverden wij met onze zusterorganisatie Pielkenrood voornamelijk maatwerkinstallaties aan industriële klanten, met een sterke focus op het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalstromen.

Ontstaan van droom
Wij komen daardoor al decennialang in de meest uiteenlopende landen. Dus ook in landen waar grote armoede heerst en de bevolking niet beschikt over basisbehoeften, zoals schoon water. Zo ontstond de droom om waterzuiveringen te leveren aan miljoenen mensen in ontwikkelingslanden inclusief een slim financieringsmodel.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen altijd en overal toegang moet hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen. En wij kunnen dit verzorgen met onze slimme oplossingen voor gemeenschappen overal ter wereld. Snel uit te rollen, op te schalen en betaalbaar door het unieke businessmodel.

maak het verschil met water

DUURZAAM BELEGGEN BIJ DUTCH CLEAN TECH

Verbinden en versterken van twee werelden

Beleggers investeren bij Dutch Clean Tech met een gezond rendement en wij gebruiken dat geld om waterzuiveringen te bouwen. Met zoveel mogelijk lokale leveranciers en met als doel schoon water voor iedereen.

Snel op te schalen door slimme technologie

Modulaire units die snel uit te rollen zijn, op te schalen en op afstand te controleren en te bedienen door slimme technologie.

"Onze oplossingen veranderen structureel de levens van miljoenen mensen en verbinden gemeenschappen"

Betalen voor gebruik, niet voor de investering

Klanten hoeven niet te investeren in de installaties, maar betalen per maand voor gebruik op basis van lange looptijden.

Maatschappelijke impact en duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk om circulaire installaties te bouwen. Het behandelde water kan zo veilig hergebruikt worden. Zo blijft de natuurlijke waterbalans in evenwicht.

100.000 / Vanaf

Investeren met impact

  • Rendement vanaf 9%
  • Uw rendement start zodra storting is ontvangen
  • Ieder kwartaal renteuitkering
  • Maximale looptijd van 7 jaar
  • Obligaties zijn verhandelbaar
  • Geen emissie- en beheerkosten

Informatiememorandum

Heeft u de brochure gelezen en wilt u graag meer informatie? Of wilt u investeren in de obligaties van Dutch Clean Tech? Vraag dan het informatiememorandum aan. Daarin leest u in detail hoe u kunt beleggen bij Dutch Clean Tech, wat uw rendement is en wat de risico’s zijn.

DCT Portaal

Via het portaal kunt u als investeerder inloggen en direct uw beleggingen en rendement bekijken. Documentatie, eventuele looptijden en uw rendement heeft u op elk gewenst ogenblik binnen handbereik. Ook kunt u zich gemakkelijk inschrijven voor nieuwe emissies. Nog geen account?

Wat houdt duurzaam beleggen bij Dutch clean tech in

Alles over obligaties

Als obligatiehouder ontvangt u ieder kwartaal een vaste couponrente. Daarnaast hebben obligaties een vaste einddatum, in ieder geval bij de obligaties die Dutch Clean Tech uitgeeft. Dat betekent dat u naast de vaste renteuitkering uiterlijk aan het einde van de looptijd uw inleg terugkrijgt, tenzij de uitgevende partij in het ergste geval failliet gaat. 

Een belegging in obligaties brengt uiteraard ook risico’s met zich mee. Meer informatie daarover kunt u lezen in het informatiememorandum.

Beleggen brengt uiteraard risico’s met zich mee. Geld op een spaarrekening is veiliger, maar dan weet u zeker dat u in zal teren op uw vermogen. Al helemaal gezien de huidige inflatie. Als Dutch Clean Tech in het slechtste geval failliet gaat, dan kunnen beleggers inderdaad hun inleg kwijt zijn. Beleg daarom altijd alleen met geld dat u daadwerkelijk kunt missen. We gaan er niet vanuit dat dit gebeurt, maar het is wel belangrijk om u erop te wijzen zodat u de risico’s goed kunt afwegen. 

Wij streven ernaar om voldoende zekerheden te verkrijgen op de projecten waar wij in investeren. Zekerheden kunnen per land en/of project verschillen. Wij verpanden de zekerheden van de projecten, die gefinancierd zijn met geld van Dutch Clean Tech Waterfonds Obligaties I, als zekerheid aan de gezamenlijke obligatiehouders die geïnvesteerd hebben in Dutch Clean Tech Waterfonds Obligaties I.

De belangen van alle houders van Dutch Clean Tech Waterfonds Obligaties I worden behartigd door Stichting Dutch Clean Tech Waterfonds Obligaties I.

Er zijn twee obligatiecategorieën bij Dutch Clean Tech Waterfonds Obligaties I.
Cat. A: 10% vast rendement op jaarbasis –  30 obligaties met een nominale waarde van 100.000 euro per stuk (UITVERKOCHT).
Cat. B: 9% vast rendement op jaarbasis – 1080 obligaties met een nominale waarde van 25.000 euro per stuk.

De renteperiode gaat in op de dag waarop wij uw inleg hebben ontvangen. Beide categorieën kunnen tussentijds afgelost worden en hebben een maximale looptijd van 7 jaar. Pas als alle obligaties categorie B zijn afgelost, worden de obligaties categorie A afgelost. Uiterlijk 31 december 2030 lossen wij het restant in een keer af, dus ook alle obligaties van categorie A. 

Wij bieden momenteel een enkele categorie obligatie aan:
• 1080 obligaties categorie B van € 25.000 per stuk. De vaste couponrente bedraagt 9% per jaar en de maximale looptijd is zeven jaar. Deze obligaties kunnen tussentijds afgelost worden.

De minimale deelname is € 100.000,-.

• Dutch Clean Tech Waterfonds BV investeert het geld in beginsel in de bouw van rioolwaterzuiveringen.
• Dutch Clean Tech Waterfonds BV kan de aangetrokken fondsen ook investeren in projecten op het gebied van of ten behoeve van schoon water en renewable energy.
• Ten derde onderzoeken wij de mogelijkheden om te investeren in projecten voor het verwerken van afval. De nadruk moet dan wel liggen op recycling en het genereren van energie uit afval.
• Daarnaast zijn er kosten, die gepaard gaan met het structureren en uitgeven van deze obligatielening en het verkopen van de leasecontracten.

De obligaties in Dutch Clean Tech Waterfonds BV zijn tussentijds verhandelbaar, waardoor maximale flexibiliteit is gegarandeerd. Deze obligaties staan niet aan een reguliere beurs genoteerd. Er is dus geen openbare marktplaats waar de obligaties aangeboden kunnen worden. De obligaties zijn daardoor onderhands verhandelbaar.

Daarnaast is het mogelijk om bij Dutch Clean Tech aan te geven dat u uw certificaten van aandelen wilt verkopen. Wij zullen dan bij de huidige beleggers van Dutch Clean Tech de stukken aanbieden. Momenteel werken wij aan een notering aan een gereguleerde beurs. We verwachten dat we dit binnen een paar jaar zullen realiseren. Vanaf dat moment zijn uw obligaties direct verhandelbaar.

We proberen zo volledig mogelijk te zijn, maar het kan altijd voorkomen dat er nog vragen onbeantwoord zijn. Wij staan u graag te woord om eventuele onduidelijkheden te verhelderen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Neem in dat geval gerust contact op via telefoonnummer 072 303 4803, of mail naar beleggen@dutchcleantech.nl

Wat houdt duurzaam beleggen bij Dutch clean tech in

Alles over aandelen en obligaties

Certificaathouders van aandelen zijn economisch mede-eigenaar van de onderneming. Dat betekent dat u ook van de waardestijging van Dutch Clean Tech profiteert. Door ieder jaar te investeren in nieuwe installaties voegen we steeds waarde toe aan ons bedrijf. In de toekomst kunt u uw certificaten daardoor mogelijk verkopen voor een bedrag dat hoger is dan uw initiële investering.

Een belegging in aandelen of certificaten van aandelen brengt uiteraard ook risico’s met zich mee. Meer informatie daarover kunt u lezen in het informatiememorandum.

Als obligatiehouder ontvangt u ieder kwartaal een vaste couponrente. Daarnaast hebben obligaties een vaste einddatum, in ieder geval bij de obligaties die Dutch Clean Tech uitgeeft. Dat betekent dat u naast de vaste renteuitkering uiterlijk aan het einde van de looptijd uw inleg terugkrijgt, tenzij de uitgevende partij in het ergste geval failliet gaat. 

Een belegging in obligaties brengt uiteraard ook risico’s met zich mee. Meer informatie daarover kunt u lezen in het informatiememorandum.

De certificaten van aandelen bij Dutch Clean Tech zijn cumulatief preferent. Dit houdt in dat uw dividend preferent is ten opzichte van het dividend van de overige aandeelhouders. Zij kunnen pas dividend krijgen als uw winstuitkering geheel betaald is. Daarnaast is uw dividend cumulatief. In iedere onderneming moet de Algemene Vergadering van Aandeelhouders jaarlijks besluiten of er dividend uitgekeerd wordt. En, zo ja, hoeveel.

Een besloten vennootschap (BV) mag pas overgaan tot het uitkeren van dividend als het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves. Dit wordt ook wel de balanstest genoemd. Daarnaast mag een besloten vennootschap pas overgaan tot uitkering van dividend als er voldoende liquide middelen zijn om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen. Dat heet de uitkeringstest.

Als op een zeker moment geen dividend kan worden uitgekeerd, dan behoudt u uw recht op het vastgestelde dividend. Doordat uw certificaten van aandelen cumulatief preferent zijn, wordt het niet uitgekeerde dividend opgeteld bij uw uitkering in het volgende jaar.

Uw rendement in de vorm van dividend is dus altijd 8%.

Beleggen brengt uiteraard risico’s met zich mee. Geld op een spaarrekening is veiliger, maar dan weet u zeker dat u in zal teren op uw vermogen. Al helemaal gezien de huidige inflatie. Als Dutch Clean Tech in het slechtste geval failliet gaat, dan kunnen beleggers inderdaad hun inleg kwijt zijn. Beleg daarom altijd alleen met geld dat u daadwerkelijk kunt missen. We gaan er niet vanuit dat dit gebeurt, maar het is wel belangrijk om u erop te wijzen zodat u de risico’s goed kunt afwegen. 

Dutch Clean Tech Solutions BV blijft, al dan niet via dochterondernemingen, eigenaar van de installaties en exploiteert deze ook zelf. Wij doen daarnaast alleen zaken met kredietwaardige overheden, die financiële garanties geven. Mochten er toch problemen zijn, dan kunnen we de installaties van afstand bedienen en stilzetten.

U ontvangt een voorschotdividend van 8% op jaarbasis op uw investering. De uitkering van dit dividend is vier keer per jaar. Uw rendement start zodra Dutch Clean Tech uw storting heeft ontvangen. Bij de uitkering van het voorschotdividend zijn we echter verplicht om 15% dividendbelasting in te houden. Dit kunt u in uw belastingaangifte verrekenen. Hoe dat precies zit, kunt u hier lezen.  

Er zijn twee obligatiecategorieën beschikbaar. 
Cat. A: 8% vast rendement –  30 obligaties met een nominale waarde van 100.000 euro per stuk
Cat. B: 7% vast rendement – 1080 obligaties met een nominale waarde van 25.000 euro per stuk

De renteperiode gaat in op de dag waarop wij uw inleg hebben ontvangen. Beide categorieën hebben een maximale looptijd van 7 jaar. Categorie B kan tussentijds afgelost worden.    

De minimale inleg voor deze aandelenemissie is € 10.000,-. Daarvoor ontvangt u 40 certificaten van aandelen. In totaal verkopen wij 19.960 certificaten van aandelen, waarbij we maximaal € 4.990.000,- willen ophalen. De uitgifteprijs van 1 certificaat bedraagt € 250,- (nominale waarde van € 0,01 plus agio van € 249,99). 

Verreweg het grootste deel van het aangetrokken geld zal besteed worden aan de aankoop van technologie, inclusief het intellectueel eigendom en aan marketing en sales voor de verdere marktuitrol. We zijn van plan om alvast te investeren in het opzetten van lokale organisaties en het opleiden van medewerkers. Daarnaast vinden wij het belangrijk om een goed fundament te leggen met een sterk eigen vermogen. En tenslotte besteden wij een deel van het aangetrokken geld aan de kosten, die gepaard gaan met het structureren en uitgeven van de aandelenemissie.

De certificaten van aandelen in Dutch Clean Tech Solutions zijn tussentijds verhandelbaar, waardoor maximale flexibiliteit is gegarandeerd. Deze certificaten van aandelen staan niet aan een reguliere beurs genoteerd. Er is dus geen openbare marktplaats waar de certificaten van aandelen aangeboden kunnen worden. De certificaten van aandelen zijn daardoor onderhands verhandelbaar.

Daarnaast is het mogelijk om bij Dutch Clean Tech Solutions aan te geven dat u uw certificaten van aandelen wilt verkopen. Wij zullen dan bij de huidige beleggers van Dutch Clean Tech de stukken aanbieden. Momenteel werken wij aan een notering aan een gereguleerde beurs. We verwachten dat we dit in de loop van 2023 zullen realiseren. Vanaf dat moment zijn uw certificaten van aandelen direct verhandelbaar.

We proberen zo volledig mogelijk te zijn, maar het kan altijd voorkomen dat er nog vragen onbeantwoord zijn. Wij staan u graag te woord om eventuele onduidelijkheden te verhelderen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Neem in dat geval gerust contact op via telefoonnummer 072 303 4803, of mail naar investeren@dutchcleantech.nl

VOOR INVESTEERDERS MET IMPACT

Ontvang onze gratis nieuwsbrief

Sluit u aan bij de steeds groter wordende groep duurzame investeerders en laat u verder informeren via onze nieuwsbrieven. Wij beloven u niet te spammen en uiteraard verkopen wij uw e-mailadres niet door.
VOOR INVESTEERDERS MET IMPACT

Ontvang onze gratis nieuwsbrief

Sluit u aan bij de steeds groter wordende groep slimme investeerders en laat u verder informeren via onze nieuwsbrieven. Wij beloven u niet te spammen en uiteraard verkopen wij uw e-mailadres niet door.

Blijf op de hoogte van onze emissies

Uiteraard kunt u zich na het inschrijven voor deze nieuwsbrief elk moment weer uitschrijven. Elke nieuwsbrief van ons bevat een duidelijke link om uit te schrijven.
Blijf op de hoogte van onze emissies
levens veranderen door het leveren van schoon water

investeer met impact