Investeren met impact

Duurzaam Beleggen bij Dutch Clean Tech

Deelname vanaf 10.000 euro

Rendement van 8%

Ieder kwartaal voorschotdividend


"Investeer met impact en ontvang een rendement van 8%"

Cumulatief preferente aandelen

Aandelen zijn verhandelbaar

Geen emissie- en beheerskosten

duurzaam beleggen in de waarde van water

wij maken het verschil

Water is een van de belangrijkste basisbehoeftes voor de mens. We hebben het nodig om te drinken, te koken en te wassen. Iedereen heeft recht op toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.

Dit heeft een positieve impact op de volksgezondheid. En niet alleen dat, maar het draagt ook bij aan een waardig leven en meer gelijkheid.

Ambitie is impact maken
Het is onze ambitie om zoveel mogelijk mensen te voorzien van schoon water met onze waterzuiveringsinstallaties. Wij willen meer zijn dan een druppel op een gloeiende plaat. Wij willen echt impact maken. U kunt daaraan meedoen, als aandeelhouder of obligatiehouder.

Houd onze website in de gaten voor als we weer starten met nieuwe fondsen. Of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Dutch Clean Tech-drinking water solutions
tijd om duurzaam te investeren

waarom nu aandelen

Het is tijd om ons unieke concept verder uit te rollen en daar hebben wij geld voor nodig. bijvoorbeeld voor initiële investeringen in kleinere waterzuiveringen en om onze doelgroepen te bereiken.

Daarom geeft Dutch Clean Tech Solutions certificaten van aandelen uit met een winstuitkering van 8%. Aandeelhouders ontvangen niet alleen een winstuitkering, maar profiteren ook nog eens van de waardestijging van de onderneming.

Met het uitgeven van 20% nieuwe aandelen willen wij ons eigen vermogen met 4.99 miljoen euro versterken. U kunt al deelnemen vanaf 10.000 euro. Wilt u ook duurzaam beleggen bij Dutch Clean Tech om zowel impact als rendement te maken? De keuze is aan u. 

in het kort

hoe werkt het

01

Investeringen in waterzuiveringen

Beleggers investeren bij Dutch Clean Tech en wij gebruiken dat geld om waterzuiveringen te bouwen. Een drinkwaterzuivering vergt een investering van grofweg 100 euro per persoon. Voor een rioolwaterzuivering geldt hetzelfde. Dus voor een dorp van 10.000 inwoners is al twee miljoen euro nodig. We maken bij het bouwen zoveel mogelijk gebruik van lokale leveranciers, waardoor we de lokale economie stimuleren.
02

Betalen voor gebruik, niet voor bezit

In ontwikkelingslanden is er een grote behoefte aan schoon water, maar vaak niet voldoende geld om te investeren. Dutch Clean Tech biedt de installaties daarom aan op basis van ‘betalen voor gebruik en niet voor bezit’. Onze klanten, vaak regionale of lokale overheden, betalen een vast maandelijks bedrag en sluiten een contract af voor lange termijn. En dat hoeft niet meer te kosten dan drie euro per persoon per maand.
03

Focus op maatschappelijke impact en duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk om duurzame, circulaire installaties te bouwen, dus voor zowel drinkwater als het rioolwater. Zo kan al het behandelde rioolwater veilig hergebruikt worden. Bijvoorbeeld voor irrigatie in droge gebieden. Het restant kan geloosd worden, waardoor de natuurlijke waterbalans in stand gehouden wordt. Uit het slib dat overblijft na de behandeling van rioolwater, kunnen wij ook nog eens energie winnen. Als alternatief kan het bewerkte slib ook gebruikt worden voor grondverbetering.
2200000000
mensen zonder schoon drinkwater
4100000000
mensen zonder sanitaire voorzieningen
40 %
wereldwijd watertekort tegen 2030
80 %
onbehandeld rioolwater wordt geloosd

ONLINE INSCHRIJVEN

Op dit moment is de inschrijving gesloten. Bent u enthousiast geworden en wilt u investeren in een betere wereld van morgen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Als er een nieuwe emissie start, dan weet u dat als eerste.

INFORMATIE MEMORANDUM

Wilt u graag duurzaam impact maken met uw investering? Vraag eerst het informatie-memorandum aan zodat u dat op uw gemak door kunt lezen. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent voordat u start met investeren.

OFFLINE INSCHRIJVEN

Liever niet online inschrijven, maar rustig offline? Normaal gesproken kunt u hier het inschrijfformulier downloaden. Op dit moment is de inschrijving gesloten. Wilt u investeren met impact? Blijf op de hoogte.

ONLINE INSCHRIJVEN

Bent u enthousiast geworden en wilt u investeren in een betere wereld van morgen? Dan kunt u hier direct inschrijven. De inschrijfperiode loopt van 1 april tot en met 31 augustus 2023. U kunt inschrijven vanaf € 100.000.

OFFLINE INSCHRIJVEN

Liever niet online inschrijven, maar rustig offline? Dat kan. U kunt hier het inschrijfformulier downloaden. Uiteraard kunnen wij het inschrijfformulier ook per post naar u toesturen. De keuze is aan u.
Dutch Clean Tech-bedrijf
wie zijn wij

het verhaal achter dutch clean tech

Dutch Clean Tech is een Nederlands familiebedrijf met een rijke historie aan innovaties. Met zestig jaar aan ervaring op het gebied van waterbehandeling willen wij bijdragen aan een betere wereld. Tot voor kort leverden wij voornamelijk maatwerkinstallaties aan industriële klanten, met een sterke focus op het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalstromen.

Ontstaan van droom
Wij komen daardoor al decennialang in de meest uiteenlopende landen. Dus ook in landen waar grote armoede heerst en de bevolking niet beschikt over basisbehoeften, zoals schoon water. Zo ontstond de droom om waterzuiveringen te leveren aan miljoenen mensen in ontwikkelingslanden inclusief een slim financieringsmodel.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen altijd en overal toegang moet hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen. En wij kunnen dit verzorgen met onze slimme oplossingen voor gemeenschappen overal ter wereld. Snel uit te rollen, op te schalen en betaalbaar door het unieke businessmodel.

maak het verschil met water

DUURZAAM BELEGGEN BIJ DUTCH CLEAN TECH

Verbinden en versterken van twee werelden

Beleggers investeren bij Dutch Clean Tech met een gezond rendement en wij gebruiken dat geld om waterzuiveringen te bouwen. Met zoveel mogelijk lokale leveranciers en met als doel schoon water voor iedereen.

Snel op te schalen door slimme technologie

Modulaire units die snel uit te rollen zijn, op te schalen en op afstand te controleren en te bedienen door slimme technologie.

"Onze oplossingen veranderen structureel de levens van miljoenen mensen en verbinden gemeenschappen"

Betalen voor gebruik, niet voor de investering

Klanten hoeven niet te investeren in de installaties, maar betalen per maand voor gebruik op basis van lange looptijden.

Maatschappelijke impact en duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk om circulaire installaties te bouwen. Naast drinkwater kan zo ook al het behandelde rioolwater veilig hergebruikt worden. Zo blijft de natuurlijke waterbalans in evenwicht.

100.000 / Vanaf

Investeren met impact

  • Rendement van 7%
  • Uw rendement start zodra storting is ontvangen
  • Ieder kwartaal rente uitkering
  • Obligaties met uiterlijke vervaldatum
  • Obligaties zijn verhandelbaar
  • Geen emissie- en beheerskosten
Wat houdt duurzaam beleggen bij Dutch clean tech in

Alles over aandelen

Certificaathouders van aandelen zijn economisch mede-eigenaar van de onderneming. Dat betekent dat u ook van de waardestijging van Dutch Clean Tech profiteert. Door ieder jaar te investeren in nieuwe installaties voegen we steeds waarde toe aan ons bedrijf. In de toekomst kunt u uw certificaten daardoor mogelijk verkopen voor een bedrag dat hoger is dan uw initiële investering.

Een belegging in aandelen of certificaten van aandelen brengt uiteraard ook risico’s met zich mee. Meer informatie daarover kunt u lezen in het informatiememorandum.

De certificaten van aandelen bij Dutch Clean Tech zijn cumulatief preferent. Dit houdt in dat uw dividend preferent is ten opzichte van het dividend van de overige aandeelhouders. Zij kunnen pas dividend krijgen als uw winstuitkering geheel betaald is. Daarnaast is uw dividend cumulatief. In iedere onderneming moet de Algemene Vergadering van Aandeelhouders jaarlijks besluiten of er dividend uitgekeerd wordt. En, zo ja, hoeveel.

Een besloten vennootschap (BV) mag pas overgaan tot het uitkeren van dividend als het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves. Dit wordt ook wel de balanstest genoemd. Daarnaast mag een besloten vennootschap pas overgaan tot uitkering van dividend als er voldoende liquide middelen zijn om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen. Dat heet de uitkeringstest.

Als op een zeker moment geen dividend kan worden uitgekeerd, dan behoudt u uw recht op het vastgestelde dividend. Doordat uw certificaten van aandelen cumulatief preferent zijn, wordt het niet uitgekeerde dividend opgeteld bij uw uitkering in het volgende jaar.

Uw rendement in de vorm van dividend is dus altijd 8%.

Beleggen brengt uiteraard risico’s met zich mee. Geld op een spaarrekening is veiliger, maar dan weet u zeker dat u in zal teren op uw vermogen. Al helemaal gezien de huidige inflatie. Als Dutch Clean Tech in het slechtste geval failliet gaat, dan kunnen beleggers inderdaad hun inleg kwijt zijn. Beleg daarom altijd alleen met geld dat u daadwerkelijk kunt missen. We gaan er niet vanuit dat dit gebeurt, maar het is wel belangrijk om u erop te wijzen zodat u de risico’s goed kunt afwegen. 

Dutch Clean Tech Solutions BV blijft, al dan niet via dochterondernemingen, eigenaar van de installaties en exploiteert deze ook zelf. Wij doen daarnaast alleen zaken met kredietwaardige overheden, die financiële garanties geven. Mochten er toch problemen zijn, dan kunnen we de installaties van afstand bedienen en stilzetten.

U ontvangt een voorschotdividend van 8% op jaarbasis op uw investering. De uitkering van dit dividend is vier keer per jaar. Uw rendement start zodra Dutch Clean Tech uw storting heeft ontvangen. Bij de uitkering van het voorschotdividend zijn we echter verplicht om 15% dividendbelasting in te houden. Dit kunt u in uw belastingaangifte verrekenen. Hoe dat precies zit, kunt u hier lezen.  

De minimale inleg voor deze aandelenemissie is € 10.000,-. Daarvoor ontvangt u 40 certificaten van aandelen. In totaal verkopen wij 19.960 certificaten van aandelen, waarbij we maximaal € 4.990.000,- willen ophalen. De uitgifteprijs van 1 certificaat bedraagt € 250,- (nominale waarde van € 0,01 plus agio van € 249,99). 

Verreweg het grootste deel van het aangetrokken geld zal besteed worden aan de aankoop van technologie, inclusief het intellectueel eigendom en aan marketing en sales voor de verdere marktuitrol. We zijn van plan om alvast te investeren in het opzetten van lokale organisaties en het opleiden van medewerkers. Daarnaast vinden wij het belangrijk om een goed fundament te leggen met een sterk eigen vermogen. En tenslotte besteden wij een deel van het aangetrokken geld aan de kosten, die gepaard gaan met het structureren en uitgeven van de aandelenemissie.

Aandelen in Dutch Clean Tech Solutions zijn tussentijds verhandelbaar, waardoor maximale flexibiliteit is gegarandeerd. De aandelen staan niet aan een reguliere beurs genoteerd. Er is dus geen openbare marktplaats waar de aandelen aangeboden kunnen worden. De aandelen zijn daardoor onderhands verhandelbaar.

Daarnaast is het mogelijk om bij Dutch Clean Tech Solutions aan te geven dat u uw aandelen wilt verkopen. Wij zullen dan bij de huidige beleggers van Dutch Clean Tech de stukken aanbieden. Momenteel werken wij aan een notering aan een gereguleerde beurs. We verwachten dat we dit in de loop van 2023 zullen realiseren. Vanaf dat moment zijn uw aandelen direct verhandelbaar.

We proberen zo volledig mogelijk te zijn, maar het kan altijd voorkomen dat er nog vragen onbeantwoord zijn. Wij staan u graag te woord om eventuele onduidelijkheden te verhelderen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Neem in dat geval gerust contact op via telefoonnummer 072 303 4803 of mail naar investeren@dutchcleantech.nl

VOOR INVESTEERDERS MET IMPACT

Ontvang onze gratis nieuwsbrief

Sluit u aan bij de steeds groter wordende groep duurzame investeerders en laat u verder informeren via onze nieuwsbrieven. Wij beloven u niet te spammen en uiteraard verkopen wij uw e-mailadres niet door.

Blijf op de hoogte van onze emissies

Uiteraard kunt u zich na het inschrijven voor deze nieuwsbrief elk moment weer uitschrijven. Elke nieuwsbrief van ons bevat een duidelijke link om uit te schrijven.
Blijf op de hoogte van onze emissies
levens veranderen door het leveren van schoon water

investeer met impact