AFM

Toezicht

De emissie van Dutch Clean Tech Holding Obligaties II valt niet onder toezicht van de AFM en/of DNB. Dat betekent niet dat er geen wetten of regels zijn waar onze emissie aan moet voldoen. Die zijn er namelijk wel degelijk. Zo hebben wij bijvoorbeeld de plicht om beleggers duidelijk, transparant en volledig te informeren.

Vergunningsplicht

Alternatieve beleggingsinstellingen, ook wel ‘abi’ genoemd, zijn onder de Wet financieel toezich verplicht om in bezit te zijn van een AFM vergunning. Dutch Clean Tech Holding BV is geen alternatieve beleggingsinstelling, omdat wij de aangetrokken middelen niet collectief voor u beleggen, maar aanwenden voor de groei van ons eigen bedrijf. De waarde van onze obligaties is vast en fluctueert niet. Dat geldt ook voor de rente. Als zodanig is Dutch Clean Tech Holding niet vergunningsplichtig als beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling onder de Wft.

Prospectusplicht

Onder de Wft kwalificeren de door Dutch Clean Tech Holding BV uitgegeven en uit te geven obligaties als effecten. Als effecten worden aangeboden aan het publiek, dan is de uitgevende instelling verplicht om een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren, tenzij de uitgevende instelling gebruik kan maken van een vrijstelling of uitzondering. Dutch Clean Tech Holding BV kan gebruik maken van een uitzondering, omdat wij effecten aanbieden met een minimale waarde van EUR 100.000,- per belegger.